Сестра медична старша

Довбиш Валентина Володимирівна

Медичне обслуговування дітей в  дошкільному навчальному закладі здійснюється у відповідності до

  • Закону України "Про дошкільну освіту",

  • Порядку медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2002 р. № 826,

  • Наказу МОЗ України та МОН України "Про вдосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі" від 30.08.2005р. № 432/496.

 
Для зарахування дитини в садочок необхідні такі документи:

  • Медична картка дитини 

  • Свідоцтво про народження дитини


У дитячі садки оформляються всі діти, які не мають протипоказань по стану здоров'я. 
Підготовка дітей здійснюється лікарем-педіатром дільничним, медичною сестрою дільничною, медичною сестрою кабінету здорової дитини. 
Обов'язковий медичний профілактичний огляд за участю лікаря-педіатра, стоматолога, логопеда (інші спеціалісти за показаннями) та диспансеризацію дитини, лабораторні дослідження (загальний аналіз крові, сечі, дослідження на гельмінтоз). 
Дані про профілактичні щеплення (форма № 063/о). 
Проведення планових профілактичних щеплень пропонується завершити не менш, як за 1 місяць до початку відвідування дошкільного навчального закладу. 
Питання про направлення до дошкільного навчального закладу дітей груп ризику, а також дітей з хронічною патологією та вродженими вадами розвитку вирішуються індивідуально за участю лікарів-спеціалістів. 
Питання про відвідування дошкільного навчального закладу дітьми, батьки яких відмовляються від щеплень вирішується лікарсько-консультативною комісією. 
Вся документація повинна бути підписана дільничим лікарем, завідуючим педіатричним відділенням. 
Документи повинні бути завірені печаткою закладу, який їх оформляє.

powerpoint-lesson.png
powerpoint-lesson.png

1/1

1/1