Положення

про офіційний сайт Лебединського дошкільного навчального закладу «Сосонка»

 

1. Загальні положення

1. Це Положення визначає призначення, принципи організації та регламент функціонування сайту Лебединського дошкільного навчального закладу «Сосонка»

1.2. Офіційний інформаційний сайт навчального закладу є некомерційним інтернет-ресурсом.

1.3. Сайт призначений для представлення інтересів навчального закладу у глобальній мережі, отримання доступу користувачів інтернету до інформаційних та наукових ресурсів, розвитку зв’язків з іншими організаціями, встановлення персональних контактів, а також для отримання оперативної інформації всіма учасниками освітнього процесу.

1.4. Сайт є одним із інструментів забезпечення освітньої, просвітницької  діяльності ДНЗ і є публічним органом інформації, доступ до якої відкритий для всіх бажаючих.

1.5. Дійсне положення визначає поняття, цілі, вимоги, критерії та організацію сайту ДНЗ і розроблено з метою визначення вимог до організації і підтримки працездатності сайту в рамках модернізації системи освіти в умовах інформаційного суспільства

1.6. Керівник навчального закладу призначає редактора сайту, який несе відповідальність за вирішення питань про розміщення інформації, про видалення чи оновлення застарілої інформації.

1.7. Створення і підтримка сайту є предметом діяльності  команди працівників ДНЗ.

 Сайт – це не окремий специфічний вид діяльності, він поєднує в собі процес збору, обробки, оформлення, публікації інформації з процесом інтерактивної комунікації і в той же час презентує актуальний результат діяльності закладу.

 

 2. Мета і завдання сайту ДНЗ

2.1. Мета сайту: розвиток єдиного інформаційного освітнього простору в ДНЗ, в місті та регіоні, представлення навчального закладу Інтернет-спільноті.

2.2. Завдання сайту:

– Позитивна презентація інформації про досягнення дітей та педагогічного колективу, про особливості ДНЗ, історії його розвитку, про освітні програми та проекти.

– Систематичне інформування учасників освітнього процесу про діяльність навчального закладу.

– Формування цілісного позитивного іміджу навчального закладу.

– Здійснення обміну педагогічним досвідом та демонстрація досягнень педагогічного, дитячого колективів.

– Створення умов для мережевої взаємодії всіх учасників освітнього процесу: педагогів, дітей, батьків, випускників, громадських організацій та зацікавлених осіб.

– Створення умов мережевої взаємодії навчального закладу з іншими установами.

– Стимулювання творчої активності педагогів та дітей.

– Підвищення якості освіти за допомогою використання інтернет-технологій.

– Сприяння створенню в регіоні єдиної інформаційної інфраструктури.

3. Інформаційний ресурс сайту

3.1. Інформаційний ресурс Сайту формується у відповідності до діяльності всіх структурних підрозділів ДНЗ, педагогів, батьків, ділових партнерів та зацікавлених осіб.

3.2. Інформаційний ресурс Сайту є відкритим і загальнодоступним.

3.3. Основними інформаційно-ресурсними компонентами Сайту є:

– контактна інформація про ДНЗ (адреса, номери телефонів, адреса електронної пошти);

– дані про адміністрацію;

– довідкові матеріали про навчальні програми, порядок вступу до ДНЗ;

– матеріали по організації навчального процесу, режим навчання;

– навчально-методичні матеріали педагогів ДНЗ;

– електронні каталоги інформаційних ресурсів ДНЗ;

– інформація про події (свята, заходи, конкурси);

– матеріали про персоналії (керівник, педагоги, працівники, ділові партнери).

3.4. Заборонено розміщувати на сайті:

– інформаційні матеріали, які вміщують заклики до насильства, розпалювання соціальної та расової ворожнечі, міжнаціональних та релігійних чвар; екстремістські релігійні та політичні ідеї;

– інші інформаційні матеріали, які заборонені законодавством України.

3.5. Розміщення інформації рекламно-комерційного характеру допускаються лише за умови дозволу керівника ДНЗ. Умови розміщення такої інформації регламентуються спеціальними договорами.

3.6. Частина інформаційного ресурсу, який формується за ініціативи підрозділів, творчих колективів, педагогів може бути розміщена на окремих блогах та сайтах, доступ до яких організується із сайту ДНЗ.

 

 4. Організація інформаційного наповнення та супроводу сайту

4.1. Адміністрація навчального закладу відповідає за змістове наповнення сайту та його своєчасне оновлення.

4.2. По кожному розділу сайту (компоненту) визначаються підрозділи (посадові особи), відповідальні за підбір та надання відповідної інформації. Перелік обов’язкової інформації, яка подається підрозділами, та відповідальність за її якість затверджуються керівником ДНЗ.

4.3. Керівництво забезпеченням функціонування сайту та його програмно-технічна підтримка покладається на адміністратора сайту.

4.4. Діяльність адміністратора сайту безпосередньо пов’язана з експлуатацією сайту:

– зміна дизайну та структури;

– розміщення нової та видалення застарілої інформації, публікація інформації з баз даних, розробка нових web-сторінок;

– реалізація політики розмежування доступу та забезпечення безпеки інформаційних ресурсів.

4.5 Адміністратор сайту здійснює консультування осіб, відповідальних за надання інформації, з реалізації концептуальних рішень та поточних проблем, пов’язаних з інформаційним наповненням та актуалізацією інформаційного ресурсу.

4.6. Інформація, яка підготовлена для розміщення на сайті, надається в електронному вигляді адміністратору сайта.

4.7. В окремих випадках текстова інформація може бути надана у рукописному варіанті без помилок та виправлень; графічна – у вигляді фотокарток, схем, креслень – у такому випадку матеріали переносяться (скануються) на електронні носії під керівництвом відповідального за інформатизацію освітнього процесу.

4. 8. Поточні зміни структури сайту здійснюються відповідальним за інформатизацію освітнього. Зміни, які носять концептуальний характер, погоджуються завідувачем ДНЗ.

4.9. Оновлення сайту здійснюється не менше одного разу на місяць.

 

 5. Персональні дані

5.1. При підготовці матеріалів для розміщення в Інтернеті, адміністрація ДНЗ та розробники сайту зобов’язані забезпечити виконання вимог  Закону України «Про захист персональних даних» (у ЗМІ від 02.07.2010).

5.2. Розробники сайту зобов’язані збирати письмові дозволи на учасників заходів (їх батьків), які надають право розробникам публікувати персональні дані дітей та педагогів на сайті ДНЗ.

5.3. Відомості про суб’єкт персональних даних можуть бути вилучені в будь-який час із загальнодоступних джерел персональних даних на вимогу суб’єкта персональних даних чи його законних представників.

 

 6.  Порядок внесення змін до Положення

6.1. У це Положення можна вносити корективи, поправки, якщо змінюються:

· концепції та політика представлення електронної інформації у глобальній мережі;

· регламент функціонування веб-серверу;

· розподіл обов’язків між особами, що відповідають за функціонування сайту;

· структура сайту.

6.2. Змінене положення набирає чинності з моменту його підписання керівником навчального закладу.