Зміст освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі реалізується відповідно до вимог чинної програми розвитку, виховання і навчання дітей дошкільного віку "Дитина"(лист МОН України № 1/11 - 16163 від 09.11.2015 року)

 

Пріоритетним напрямком роботи ДНЗ є "Виховання екологічної культури особистості"

 

Проблема, над якою працює ДНЗ: "Мовленнєвий розвиток дошкільників у світлі програми "Дитина""

 

Основними завданнями є забезпечити:

 • належні умови для отримання дітьми дошкільної освіти;

 • дієвість особистісно - орієнтованої системи;

 • реалізацію принципів: - демократизації - гуманізації - індивідуалізації - інтегративності педагогічного процесу

Змістовними напрямами роботи є:

 • екологічне виховання;

 • формування основ здорового способу життя;

 • комунікативно - мовленнєвий розвиток дошкільників;

 • економічне виховання;

 • музичне виховання

Завдання:​

 • нагромадження екологічних знань та їх усвідомлення;

 • прищеплення любові до природи, бажання берегти та примножувати ії;

 • формування навичок і вмінь діяльності у природі;

 • розвивати позитивне емоційно - ціннісне, дбайливе ставлення до природного довкілля;

 • прилучати дітей до українських національних традицій, звичаїв, культури, ознайомлювати перш за все з рідним краєм, домівкою, найближчим рідним довікіллям, а від нього вже до інших просторів України.