НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА – це назва реформи загальної середньої освіти, яку зараз реалізовує Міністерство освіти і науки спільно з сотнями вчителів і управлінців з освіти по всій Україні.

НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА – це освіта нових сенсів, дитиноцентризму і поваги до кожної людини.

НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА – це цікава, практикоорієнтована, безпечна і дружня до дитини школа. А для батьків вона – відкрита, чесна і націлена на співпрацю. 

Головна ідея Нової української школи – компетентнісне навчання. Це означає, що учні не просто будуть набувати знань, а вчитимуться використовувати їх на практиці й опановуватимуть навички. Для НУШ створено новий Стандарт освіти і нові програми.

Компетентність – це динамічна комбінація знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших особистих якостей, що визначає здатність особи успішно соціалізуватися, провадити професійну та/або подальшу навчальну діяльність. Тобто формується ядро знань, на яке накладатимуться уміння, як користуватись цими знаннями, цінності та навички, що знадобляться випускникам української школи в професійному та приватному житті.

ЗАКОН “ПРО ОСВІТУ” ЗАКЛАВ ТАКІ КОМПЕТЕНТНОСТІ:

 •  вільне володіння державною мовою;

 • здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами;

 • математична компетентність;

 •  компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій;

 • інноваційність;

 • екологічна компетентність;

 • інформаційно-комунікаційна компетентність;

 • навчання упродовж життя;

 • громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, з усвідомленням рівних прав і можливостей;

 • культурна компетентність;

 •  підприємливість та фінансова грамотність.

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ:

РОБОТА В КОМАНДІ. Дуже складно передбачити, у якому світі житимуть наші діти – адже він швидко змінюється. Проте із впевненістю можна сказати, що їм потрібно буде вміти працювати в команді й співпрацювати. Саме тому значну частину навчального часу в НУШ буде присвячено роботі в групі. Причому школярі не просто разом розв’язуватимуть, наприклад, математичні приклади, а робитимуть проекти і спільно шукатимуть рішення проблем.

ДОСЛІДЖЕННЯ І ВМІННЯ ВЧИТИСЯ. Уміння вчитися – це ще одна навичка, яка стане в пригоді кожній людині. Адже у світі, який швидко змінюється, потрібно не відставати, а значить – уміти самостійно навчатись. Саме тому навчання в НУШ буде побудоване на дослідженнях: дитина самостійно шукатиме відповіді на запитання, осмислюватиме вивчене, а вчитель допомагатиме їй у цоьму. Діти часто навчатимуться, граючись. Це означає, що вони опановуватимуть той самий навчальний матеріал, але в інший спосіб. Вчителю не потрібно буде більшість часу розповідати щось класу, стоячи біля дошки. Через гру (тобто моделювання ситуацій із додаванням руху, гумору й творчих завдань) учні зможуть дізнатись набагато більше.

ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ І ВМІННЯ СПІЛКУВАТИСЬ. Людина з розвиненим емоційним інтелектом розуміє власні емоції, керує ними й дослухається до відчуттів інших. Навчання цьому – одне з важливих завдань Нової української школи. Тому дітям пропонуватимуть висловлювати свої почуття і думки, слухати один одного і не робити людині щось, що їй неприємно. Цьому, зокрема, навчатимуть під час ранкового кола – щоденної зустрічі, на якій діти обговорюватимуть свій емоційний стан, власні думки, актуальні питання класного і шкільного життя, або ж просто говоритимуть на цікаві їм теми.

ІНТЕГРОВАНЕ НАВЧАННЯ. У реальному світі немає мононаукових процесів – кожен пов’язаний з різними науками. Аби діти розуміли взаємозв’язки й мали цілісну картинку світу, у початковій школі пропонується інтегрувати (тобто об’єднати) предмети. Це означає, що, наприклад, рослини вивчатимуть не тільки з точки зору ботаніки , а й додаватимуть до цієї теми знання з географії, екології, математики, хімії, мови й літератури.

СПОНУКАЛЬНЕ, А НЕ КАРАЛЬНЕ ОЦІНЮВАННЯ. Оцінка – це не покарання. Вона має фіксувати, на якому рівні перебуває дитина, і показувати ціль, до якої має прямувати дитина. Саме тому в першому і другому класах не буде балів, а протягом усього навчання пропонується використовувати вербальне оцінювання. Мета – оцінити поступ кожної дитини, а не її відповідність певному еталону. Адже для якогось учня вивчити, скільки буде 2+2, може бути складнішим завданням, ніж для іншого вивчити всю таблицю множення. А отже, кожна дитина має отримувати винагороду за свої старання і розуміти, що робить успіхи. Також у кожної дитини буде портфоліо особистих досягнень – добірка усіх поробок і творів, які вона робитеме  на уроках.

ПРАВО НА ПОМИЛКУ. Помилка – це складова пізнання і дослідження. Саме тому в НУШ не каратимуть за помилки, а спонукатимуть дитину самостійно їх виправити. Відсутність страху помилки – це запорука того, що дитина залишатиметься вмотивованою, навіть якщо їй щось не вдаватиметься.

ІНКЛЮЗИВНЕ НАВЧАННЯ. Школа, доступна для всіх. Саме тому двері всіх шкіл розкриваються перед дітьми з особливими освітніми потребами. Чимало цих дітей почнуть навчання у звичайних класах та разом з усіма вчитимуться читати, писати, дружити й працювати в команді. Аби допомогти вчителеві, у таких класах працюватимуть асистенти.

НОВЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ НУШ. Щоб описане вище навчання стало можливим, учні мають перебувати в новому освітньому середовищі. Тому з Держбюджету виділено один мільярд гривень на обладнання для класів. Це – парти-трансформери, які можна легко пересунути для роботи в групах, нова техніка і розвивальні ігри. Окрім того, на стіни в класах пропонують вішати не звичні “класні куточки”, а поробки, зроблені спільно з дітьми, та матеріали, що спонукатимуть дитину до роздумів – цікаві запитання, головоломки тощо. Разом з паперовими підручниками учні отримають електронні – їм не доведеться носити важкі книжки. Загалом навчання йтиме у ще більш захопливій формі. Кожен клас буде забезпечений меблями, дошками і посібниками. На це з Держбюджету виділено ще мільярд гривень спеціальної освітньої субвенції. Батькам не потрібно буде це закуповувати, а школи зобов’язані звітувати про використані кошти на своїх або сайтах управлінь освіти.

НОВИЙ УЧИТЕЛЬ. У 21 сторіччі учитель перестав бути єдиним джерелом знань, а отже – він повинен опанувати нову роль. З ретранслятора він має перетворитись на помічника, ментора дитини, який супроводжує її у процесі пізнання і досліджує світ разом із нею. Учитель і дитина – це партнери, тому рішення щодо роботи на уроці вони приймають спільно. Своїм запитанням дитина може спрямувати урок, а правила поведінки в школі та за її межами вчителі й учні будуть випрацьовувати разом. Усі вчителі, які взяли перші класи у 2018/2019 навчальному році, вже пройшли спеціальне навчання, аби 1 вересня бути готовими працювати по-новому.

ПЕДАГОГІКА ПАРТНЕРСТВА. Батьки разом з учителями та адміністрацією школи мають спільну мету – щаслива і успішна дитина. Тому стосунки між цими 3-ма категоріями побудовані, насамперед, на співпраці, взаєморозумінні й бажанні разом йти до мети. Нова українська школа працюватиме прозоро – тому щорічно має публікувати звіти про отримані та використані кошти, і не має права примусово збирати гроші з батьків. НУШ дослухається до думки батьків і завжди прагне працювати з ними спільно. У НУШ пропонують відійти від традиції публічного обговорення успішності учнів на батьківських зборах. Навчальні результати – тема індивідуальних консультацій з батьками, а на загальних зборах вирішуються важливі для класу і школи питання.

НАЙЧАСТІШІ ЗАПИТАННЯ БАТЬКІВ ПРО НУШ:

 Чи точно моя дитина знатиме не менше?

Точно. У НУШ змінюються методи навчання, проте головна мета школи залишається – навчити дитину. Можна навіть сказати, що дитина навчиться більшому, адже їй показуватимуть, як використовувати знання на практиці, й готуватимуть до справжнього життя.

Як я можу бути впевненим, що вчитель зможе працювати по-новому?

Кожен учитель, який у 2018/19 навчальному році працюватиме з першим класом, проходить спеціальну підготовку. Це очні заняття зі спеціально підготовленими тренерами, плюс дистанційне навчання за допомогою онлайн-курсу EdEra. Ви можете пройти цей курс, аби краще зрозуміти, як навчатимуть вашу дитину.

Як будуть зараховувати дітей у перші класи?

У кожної дитини є гарантоване місце в школі за територією її проживання. Проте батьки також мають право віддати її в іншу школу, за умови, що там є вільні місця. Дітей зі своєї території обслуговування школи набиратимуть у першу чергу. Також право на першочергове зарахування мають діти, чиї рідні брати чи сестри навчаються в цій школі, а також діти працівників цієї школи. Після зарахування усіх цих дітей у школі можуть лишитись вільні місця. На них можуть потрапити діти не з території обслуговування школи – за допомогою жеребкування. Дізнатись, за якою школою закріплений ваш будинок, можна у вашому районному управлінні освіти.

Моя дитина буде вчитись 12 років?

Так. Проте 12 років – це не лише про збільшення кількості років навчання, а про підвищення якості. Нові зміст і методики викладання потребують більшого часу. Передбачається, що збільшення торкнеться саме старшої школи – вона триватиме 3 роки. Цю школу називатимуть профільною, оскільки перед 10 класом учень матиме змогу обрати напрям навчання і вивчати частину предметів поглиблено. Саме для того, аби забезпечити якісну профільну школу, і потрібне видовження періоду навчання.

Моя дитина зможе навчатись рідною мовою?

Так. Учні шкіл і класів з мовами національних громад зможуть здобувати початкову освіту рідною мовою. Проте водночас вони вивчатимуть українську, адже знання державної мови – запорука їхньої самореалізації в Україні. З 5 класу учням пропонують навчатися українською мовою паралельно з рідною із поступовим збільшенням кількості уроків українською.

У 2018-2019 навчальному році стартувала освітня реформа "НУШ - нова українська школа". 

Пропонуємо Вам ознайомитись зі змінами, які відбудуться у сучасному освітньому просторі завдяки цій реформі.