Методична робота в ДНЗ являє собою цілісну систему заходів, спрямовану на методичне забезпечення освітньо - виховного процесу, реалізацію змісту дошкільної освіти, на підвищення кваліфікації та професійної майстерності педагогів, розвиток творчого потенціалу кожного педагога, а тим самим - на досягнення позитивних результатів освітнього процесу.

Зміст методичної роботи в закладі будується на основі державних документів про освіту, державних програм, науково - педагогічних досліджень, інструктивно - методичних матеріалів з питань організації методичної роботи та зразків перспективного педагогічного досвіду.