Умови доступності ДНЗ для навчання осіб з особливими освітніми потребами:

У закладі створені належні умови щодо доступності для навчання осіб з особливими освітніми потребами. При вході заклад оснащений двома пандусами.

Головний принцип інклюзивного навчання:

  • перебування дитини з певними порушеннями в масовій дошкільній групі, оволодіння нею знаннями, вміннями та навичками нарівні із здоровими однолітками;

  • соціально – медико – педагогічний супровід дітей;

  • забезпечення належних умов для навчання, виховання, корекційно – компенсаторної роботи (матеріально – технічне, кадрове, фінансове забезпечення.


Інклюзивний підхід:


Створення таких умов, за яких діти мають однаковий доступ до освіти, у тому числі діти з особливими потребами, які перебувають в масовій дошкільній групі. Водночас, усі діти в таких умовах краще адаптуються до навколишнього середовища, оволодівають соціальними навичками, почуваються більш самостійними, потрібними в суспільстві.

Переваги інклюзивної освіти для дітей з особливими освітніми потребами:


Завдяки цілеспрямованому спілкуванню з однолітками поліпшується:

  • моторний;

  • мовний;

  • соціальний;

  • емоційний розвиток дитини
                                          

Однолітки  відіграють роль моделей для дітей з особливими освітніми потребами.Оволодіння новими вміннями та навичками відбувається функціонально. Навчання проводиться з орієнтацією на здібності та інтереси дітей.

У дітей є можливість для налагодження дружніх стосунків з однолітками.